2 april - Palmzondag

10:00 uur: oecumenische dienst, Bartholomeuskerk
Voorganger: mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen
1e collecte: Diaconie Teylingen
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. R. Griekspoor

U kunt de collectegelden afdragen via iDEAL, Kerk App of overboeking::

  • Voor de diaconale collecte kunt u gebruik maken van de volgende link: diaconale collecte
    of overmaken op rekeningnummer NL40 RABO 0373 7395 59 (graag doel en/of datum collecte vermelden)
  • Voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk kunt u gebruik maken van de volgende link: kerkelijke collecte
    of overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0373 7311 83

AGENDA

zo 2 april 2023 10:00-11:00u
Locatie: Bartholomeuskerk