4 juni - Trinitatis

10:00 uur: Heilig Avondmaal
Voorganger: Alex Boshuizen, Voorhout
1e collecte: Schuldhulpmaatje
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: 10 t/m 14 jaar
Autodienst: dhr. R. Steenbergen

U kunt de collectegelden afdragen via iDEAL, Kerk App of overboeking::

  • Voor de diaconale collecte kunt u gebruik maken van de volgende link: diaconale collecte
    of overmaken op rekeningnummer NL40 RABO 0373 7395 59 (graag doel en/of datum collecte vermelden)
  • Voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk kunt u gebruik maken van de volgende link: kerkelijke collecte
    of overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0373 7311 83

AGENDA

zo 4 juni 2023 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk