Periodieke schenking en de fiscus

Steunt u de Protestantse Gemeente Voorhout al met een kerkelijke bijdrage (Kerkbalans), geeft u de diaconie geregeld een gift of koopt u regelmatig collectebonnen? Lees dan in bijgaand document hoe u uw giften volledig kunt aftrekken in box 1 (zonder drempel) in plaats van in box 3 (waarvoor een drempel bestaat).

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Peter Boers, voorzitter van het CvK, peterb@kleinekerk.nl