Periodieke schenking en de fiscus

Steunt u de Protestantse Gemeente Voorhout al met een kerkelijke bijdrage (Kerkbalans), geeft u de diaconie geregeld een gift, geeft u geregeld via onze Kerk-app of koopt u regelmatig collectebonnen? Er is dan een mogelijkheid dat u uw periodieke giften, onder voorwaarden, volledig kunt aftrekken in box 1 (zonder drempel) in plaats van in box 3 (waarvoor een drempel bestaat).

Deze voorwaarden zijn dat:

  • de periodieke gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en de ANBI of in een notariële akte
  • de schenker regelmatig (minstens één keer per jaar) de bedragen overmaakt naar de ANBI die in de schriftelijke overeenkomst of notariële akte wordt genoemd
  • deze bedragen jaarlijks even hoog zijn
  • deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling en
  • de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.
Voor meer informatie, zie: www.belastingdienst.nl

Wanneer is een periodieke gift interessant?

Een periodieke gift is voor de gever interessant als het een fiscaal voordeel oplevert. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar boven 1% (minimum € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Afhankelijk van leeftijd en de hoogte van het verzamelinkomen kan het voordeel oplopen tot 49,5%.

U kunt het fiscale voordeel van een periodieke gift heel eenvoudig zelf berekenen met de Schenkcalculator op de website van de PKN, zie: www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator.Hieronder kunt u, indien gewenst, direct een modelovereenkomst downloaden die u kunt invullen en kunt toesturen naar de diaconie of het college van kerkrentmeesters. U kunt het vanuit uw stoel regelen en hoeft dus niet meer naar een notaris! Wilt u vrijblijvend meer informatie? Wij helpen u graag verder. Neem dan contact met ons op via cvk@kleinekerk.nl of tel. 06-40378205.