17 maart - Zondag Judica (Doe mij recht)

10:00 uur: eredienst
Voorganger: pastor Fred van der Louw, Heemskerk
1e collecte: Zonnebloem afdeling Teylingen
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: kinderen van 10 tot 14 jaar
Autodienst: dhr. G. den Haan

U kunt de collectegelden afdragen via iDEAL, Kerk App of overboeking::

  • Voor de diaconale collecte kunt u gebruik maken van de volgende link: diaconale collecte
    of overmaken op rekeningnummer NL40 RABO 0373 7395 59 (graag doel en/of datum collecte vermelden)
  • Voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk kunt u gebruik maken van de volgende link: kerkelijke collecte
    of overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0373 7311 83

AGENDA

zo 17 maart 2024 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk