E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.  De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Zowel de Protestantse Gemeente Voorhout als de Diaconie hebben geen andere medewerkers in loondienst. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.