A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Voorhout
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 824133134
KvK nummer: 76368211
E-mail: cvk@kleinekerk.nl

Naam ANBI:
Diaconie van de Protestantse Gemeente Voorhout
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 824133249
KvK nummer: 76368386
E-mail: diaconaleraad@kleinekerk.nl

Website adres:
www.kleinekerk.nl

Postadres:
Dr. Aletta Jacobslaan 1
2215 LD  Voorhout

De Protestantse gemeente te Voorhout is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. De Protestantse Gemeente te Voorhout, ook wel Kleine Kerk genoemd, is een gemeenschap van gelovigen waarvan de leden zich laten inspireren door de geest van God, door de Bijbel en door elkaar.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

De kerkorde Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconiën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Voorhout en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Voorhout. Per 1 januari 2016 zijn alle onder die groepsbeschikking vallende rechtspersonen (gemeenten, diaconieën en classes) ook afzonderlijk in het ANBI-register vermeld.