C. Doelstelling / visie

Al sinds midden jaren '80 is de Kleine Kerk een "samen-op-weg" gemeente van leden van de Nederlands Hervormde Kerk en van leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De kerkgemeenschap staat in theologisch opzicht in het brede midden van beide kerken. Wij streven ernaar een laagdrempelige kerkgemeenschap te zijn waarin mensen elkaar, elkaars geloof en elkaars geloofsuitingen respecteren en van elkaar willen leren.

De Kleine Kerk zet zich in voor groepen in en buiten de kerkgemeenschap die extra aandacht nodig hebben: ouderen, jongeren en mensen die geestelijk, sociaal of financieel in moeilijke situaties verkeren. Dit doen we door landelijke, regionale of lokale diaconale projecten te steunen of door mensen individueel bij te staan. De Kleine Kerk is voorstander van de oecumene.