G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en het diaconale werk vertonen een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden, andere kerkelijke activiteiten vinden plaats en groepen in en buiten de kerkgemeenschap die extra aandacht nodig worden ondersteund. In de afgelopen jaren hebben wij als kerk echter te maken met onder meer dalende (verhuur-) inkomsten waardoor de inkomsten achterblijven en wij ons genoodzaakt zien om de uitgaven daarop structureel aan te passen. Dat komt voor 2021 het meest prominent tot uitdrukking in de halvering van onze predikantsplaats. In onderstaande begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht voor het College van Kerkrentmeesters. 

Voor het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie is de begroting voor het jaar 2021 toegevoegd.