12 november - 9e Zondag van de herfst

10:00 uur: eredienst
Voorganger: mw. L. v.d. Meijden uit Noorden
Bestemming 1e collecte: Kerkinactie - Diaconaat najaar
Creche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: groep 7, 8; klas 1, 2 middelbare school
Autodienst: dhr. R. Steenbergen

AGENDA

zo 12 november 2017 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk