6 mei - Zondag Rogate (Bidt)

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: De Zonnebloem, afdeling Voorhout
Creche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: geen
Rock Solid: groep 7, 8, klas 1, 2 middelbare school
Autodienst: dhr. R. Steenbergen

AGENDA

zo 6 mei 2018 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk