10 juni - 2e Zondag na Trinitatis

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. A. van Houwelingen uit Noordwijk
Bestemming 1e collecte: Kerkinactie - Werelddiaconaat
Creche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: groep 7, 8, klas 1, 2 middelbare school
Jeugdkerk: vanaf klas 3 middelbare school
Autodienst: dhr. W. Meijles

AGENDA

zo 10 juni 2018 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk