17 juni - 3e Zondag na Trinitatis

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Kerkinactie - Diaconaat Zomer
Creche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. G. den Haan

AGENDA

zo 17 juni 2018 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk