1 juli - 5e Zondag na Trinitatis

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Diaconale Vakantieweken
Creche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. R. Steenbergen

AGENDA

zo 1 juli 2018 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk