12 augustus - 7e Zondag van de zomer

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Kerkinactie - Zomerzendingsweek
Creche: geen
Kindernevendienst: geen
Autodienst: dhr. R. Steenbergen

AGENDA

zo 12 augustus 2018 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk