7 oktober - 2e Zondag van de herfst

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Plaatselijk Diaconaat
Creche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Jeugdkerk: vanaf klas 3 middelbare school
Autodienst:
 dhr. G. den Haan

AGENDA

zo 7 oktober 2018 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk