4 november - 6e Zondag van de herfst

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Kerkinactie - Najaarszendingsweek
Creche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: groep 7, 8 en klas 1, 2 middelbare school
Jeugdkerk: vanaf klas 3 middelbare school
Autodienst:
 dhr. W. Meijles

AGENDA

zo 4 november 2018 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk