24 maart - Zondag Oculi (Mijn ogen zijn bestendig op u)

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. M. van der Linden, Katwijk
Bestemming 1e collecte: Kerkinactie - Kinderen in de knel
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. W. Meijles

AGENDA

zo 24 maart 2019 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk