26 mei - Zondag Rogate (Bidt)

10:00 uur: Oecumenische Openluchtviering
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Jaarproject Diaconie Geef voor Gambia
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: groep 7/8, klas 1/2 middelbare school
Autodienst: dhr. G. den Haan

AGENDA

zo 26 mei 2019 10:00-11:00u
Locatie: grote kerkplein voor Bartholomeuskerk