Jaarrekeningen 2018 College van Kerkrentmeesters en Diaconie ter inzage

De jaarrekening 2018 van onze kerkelijke gemeente en die van de diaconie zullen in de kerkenraad vergadering van 21 mei 2019 worden besproken en hopelijk ook vastgesteld. Maar voordat dit gebeurt stelt de kerkenraad u in de gelegenheid uw mening over de jaarrekeningen te geven. De jaarrekeningen van onze kerkelijke gemeente en die van de diaconie treft u onderstaand in verkorte vorm aan. De volledige jaarrekeningen zijn incl. de balansposities op afspraak in te zien bij Willemiek den Haan (diaconie) en Peter Boers (college van kerkrentmeesters). U kunt hen per email bereiken op:
diaconie: diaconaleraad@kleinekerk.nl
college van kerkrentmeesters: cvk@kleinekerk.nl

Eventuele op/aanmerkingen gelieve u uiterlijk 19 mei a.s. aan de scriba (scriba@kleinekerk.nl) kenbaar te maken met een kopie aan het emailadres van de diaconie resp. het college van kerkrentmeesters. Nadat de jaarrekeningen door de kerkenraad zijn vastgesteld zullen deze, zoals gebruikelijk, in de kerkbrief worden gepubliceerd en op de Anbi pagina van onze website.