30 juni - 2e Zondag van de Zomer

10:00 uur: eredienst
Voorganger: dhr. F. van der Louw
Bestemming 1e collecte: Vakantieweken vluchtelingenkinderen
Crèche: geen
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. G. den Haan

AGENDA

zo 30 juni 2019 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk