7 juli - 3e Zondag van de Zomer

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. W. Meijles

AGENDA

zo 7 juli 2019 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk