14 juli - 4e Zondag van de Zomer

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Diaconale Vakantieweken
Crèche: geen
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. R. Steenbergen

AGENDA

zo 14 juli 2019 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk