21 juli - 5e Zondag van de Zomer

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Stichting Exodus
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. G. den Haan

AGENDA

zo 21 juli 2019 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk