11 augustus - 8e Zondag van de Zomer

10:00 uur: eredienst
Voorganger: dhr. P. Kuiper uit Leiden
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Crèche: geen
Kindernevendienst: geen
Autodienst: dhr. G. den Haan

AGENDA

zo 11 augustus 2019 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk