25 augustus - 10e Zondag van de Zomer

10:00 uur: doopdienst
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Cardea
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: geen
Autodienst: dhr. G. den Haan

AGENDA

zo 25 augustus 2019 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk