22 september - 1e Zondag van de Herfst

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. R. van Zwieten uit Amsterdam
Bestemming 1e collecte: Rode Kruis
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. R. Steenbergen

AGENDA

zo 22 september 2019 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk