2 februari - 4e Zondag na Epifanie

10:00 uur: eredienst
Voorganger: pastor dhr. F. v.d. Louw, Heemskerk
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. R. Steenbergen

AGENDA

zo 2 februari 2020 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk