12 april - Pasen

10:00 uur:
Een aangepaste dienst vanuit de Kleine Kerk met ds. Joep van den Berg om 10.00 uur. Zonder publiek. Dienst wordt uitgezonden via de Kerkomroep. Geen twee diensten, zoals eerder in het rooster staat.

Collecte
U kunt digitaal een bijdrage doen voor de collecten via onderstaande links:

U kunt uw bijdrage voor de Diaconale collecte (Kerk in Actie - Kinderen in de knel) en de collecte voor het kerkelijk werk ook zelf overmaken naar NL11 RABO 0366 0019 06 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Voorhout o.v..v. 'collecte 12-04-2020'.

AGENDA

zo 12 april 2020 10:00-11:00u
Kerkomroep