Van de Voorzitter

Nieuws of overdenking door de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Rob de Bruijn

Covid-19 versus versoepelingen

Op 25 april staat er te lezen op de website De Teyding, nieuws van de gemeente Teylingen, het volgende vermeld:
TEYLINGEN, 25 april 2021 – In de week voordat terrassen en winkels voorzichtig weer open mogen is het aantal positieve coronatests met 90% gestegen naar 186 besmettingen. De GGD Hollands Midden meldt daarnaast 3 ziekenhuisopnames.

Berichten waar je niet blij van wordt en als je daarbij optelt de recentelijke sluiting van de héle Regenboogschool vanwege besmettingen en de opgelopen besmettingen van kosters en kerkenraadsleden o.a. in de dienst van Goede Vrijdag dan stemt dat niet tot vreugde. Sterker nog: we moeten het virus niet onderschatten en nonchalant daarmee omgaan. De aangekondigde, zij het zéér beperkte, versoepelingen op dinsdagavond 20 april worden derhalve ook met de nodige reserveringen door met name de gezondheidszorg tegemoet gezien. Anderen daarentegen zijn juist blij met het opheffen van beperkingen en dat leidt misschien wel tot een onterechte euforische stemming van overwinning. Op de website van de Protestantse Kerk Nederland staat te lezen:
“In overleg met minister Grapperhaus komt het CIO (interkerkelijk Contact In Overheidszaken) tot de conclusie dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk is om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers (exclusief medewerkers). Uiteraard moeten hierbij alle basisregels in acht worden genomen”

De Protestantse Kerk Nederland schrijft:
“Kerkenraden kunnen op basis van deze versoepeling overwegen of zij naast de online kerkdiensten ook weer kerkgangers toelaten in de kerkdienst”

Het behoeft verder geen uitleg dat velen onder ons héél graag weer willen samenkomen in de Kleine Kerk. Hoewel wij blij zijn dat onze kerkdiensten nu óók met beeld worden uitgezonden, blijft het ondanks de techniek afstandelijk en kan dit nooit de fysieke diensten vervangen. Zoals u wel/niet weet hebben wij al aan het begin van het corona tijdperk een 1,5 meter commissie ingesteld. In deze commissie overleggen wij wat wel en niet verantwoord is m.b.t. fysieke diensten en/of vergaderingen in deze onzekere tijd.
 
Wij volgen nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en de Protestantse Kerk Nederland. Daarnaast maken wij onze eigen afwegingen in hoeverre het ook op ons van toepassing kan zijn en proberen wij ook de risico’s in te schatten. Op het moment van schrijven, 30 april 2021, is de situatie nog steeds zorgelijk en denken wij voorlopig niet om fysieke kerkdiensten opnieuw op te starten. Ons gevoel zegt dat hier pas na de zomervakantie wellicht weer sprake van kan zijn. Dan zijn in ieder geval (als de prognoses kloppen) alle volwassenen minstens 1x geprikt in juli 2021. Dat is als we de nieuwsberichten volgen nog een hele uitdaging! Al met al zullen we voorlopig nog online diensten moeten volgen en hopen we, laten we zeggen met de startzondag begin september, weer fysiek bij elkaar kunnen komen.