Van de Voorzitter

Nieuws of overdenking door de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Rob de Bruijn

Nieuwjaarstoespraak

Broeders en zusters, lieve mensen,

Sinds mijn bevestiging op 23 september vorig jaar als ambtsdrager met een bijzondere opdracht, voorzitter van de kerkenraad, kwam ik middenin de afronding van de kerkvisitatie terecht. Ik heb de rapportages gelezen en schrok van de geuite zorgen, verdriet en kritiek.  Daardoor kreeg ik wel gelijk een aardig beeld hoe deze pluriforme gemeente is samengesteld. De neuzen staan, zoals ik het zie, niet allemaal in één richting maar in een cirkel van 360 graden. Zoveel zielen en even zoveel zinnen. In die paar maanden heb ik aardig wat gemeenteleden gesproken over onze gemeente, over hun zienswijze en hoe het eventueel verder kan en moet. Er ligt wat dat betreft veel werk voor de kerkenraad. Ik kan u verzekeren dat wij die zorgen, verdriet, kritiek en de daaruit gekomen aanbevelingen serieus en planmatig hebben opgepakt en nog zullen oppakken. U zult tegelijkertijd begrijpen dat daar tijd voor nodig is.

De kerkenraad zal u regelmatig via de kerkbrief en de website of anderszins op de hoogte houden van de voortgang. In de kerkenraad zitten in ieder geval zéér gemotiveerde en geëngageerde mensen die het wel en wee van onze gemeente aan het hart gaat. Ik wil overigens al die anderen vrijwilligers die heel actief zijn in onze gemeente en ongelooflijk veel werk verzetten hier niet onvermeld laten. U weet ongetwijfeld wel wie dat allemaal zijn. Uiteraard is en blijft goede en frequente communicatie naar de gemeente toe van essentieel belang. Ik kan u in het kader daarvan alvast meedelen dat we met de samenstelling van het CVK in en ver gevorderd stadium zijn en hopen binnenkort de kandidaat ambtsdragers af te kondigen.

Denkend aan dit moment afgelopen week, kwamen er heel veel gedachten bij mij op. Gedachten van dankbaarheid, maar ook gedachten van zorgen. Mijn overpeinzingen vlogen van mijn plek hier als voorzitter van de kerkenraad en hoe dat zo snel op mijn pad is gekomen, naar de nieuwe gemeenteleden die ik mocht leren kennen sinds onze komst in mei hier in de gemeente. Gedachten hoe dankbaar ik kan en mag zijn, omdat ik bijvoorbeeld gezond ben.
Dat ik mijzelf gelukkig prijzen mag met mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden en óók omdat ik werk heb.
Kortom: het past om daarvoor dankbaar te zijn. Mijn mijmeringen gingen ook uit naar de wereld om mij heen. Wetende dat niet iedereen zich zo gelukkig prijzen kan. Als voorzitter van de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Katwijk, kom ik veel ellende, verdriet en uitzichtloosheid tegen bij gezinnen, zo’n 400 mannen, vrouwen en kinderen, die gehuisvest zijn op het AZC in Katwijk. Dat is dichtbij. Veraf zijn problemen nog véle malen groter door conflicten en oorlogen die er woeden. Het afgelopen jaar werd getekend door grote humanitaire rampen en vluchtelingencrises. Nooit eerder waren er zóveel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mannen, vrouwen en kinderen van huis en haard verdreven.

Het jaar is bijna alweer een week oud en ik vroeg mij af hoeveel goede voornemens er zijn gemaakt? 
Voornemens van stoppen met roken,
minder vet eten,
niet zo ongeduldig zijn,
niet zo snel oordelen over anderen,
beter met mijn naaste omgaan,
niet iemand de les lezen, de maat nemen of de oren wassen,
en misschien wat meer in onze eigen levensspiegel kijken.

Misschien zijn er wel voornemens voor geloofsverdieping of om meer naar de kerk te gaan?

Ik las dat de Protestante Kerk Nederland 1.850.000 leden telt. Trots vertelt de site dat dat er meer zijn dan alle leden van alle voetbalverenigingen samen in Nederland. Die tellen bij elkaar 1.200.000 leden. Ik denk dat die leden van de voetbalverenigingen in meerderheid wél de discipline hebben om wekelijks te trainen, maar dat veel protestanten níét de discipline hebben om wekelijks te trainen op zondag. De kerkterugloop groeit helaas nog steeds. Dat geldt misschien ook een beetje voor onze gemeente hier.

Volgens de ledenlijst hebben wij ongeveer 1.200 leden (belijdend, doop, niet gedoopte, blijkgevers van verbondenheid en gastleden) Ik zie een gemiddeld kerkbezoek van tussen de 50 en 75 gemeenteleden zondags. We missen dus héél veel broeders en zusters. Met de nadruk op missen! Het behoeft wat mij betreft geen betoog dat daar nog veel te winnen is als gemeente. Wij zullen elkaar dáárom moeten opzoeken, elkaar vasthouden, elkaar aanspreken op elkaars verantwoordelijkheid, samen plannen maken en samen gemeente zijn. Er liggen op allerlei gebied uitdagingen genoeg en wij kunnen hulp gebruiken om te bouwen aan de gemeente.

Ik heb ook nagedacht wat ik u en mijzelf zou willen wensen voor dit nieuwe jaar. Ik kwam eigenlijk al snel op de vrucht van de Geest uit de Galatenbrief hoofdstuk 5. Ik denk voorzichtig dat deze vrucht van de Geest door onze hemelse Vader van zijn kinderen wordt verlangd.

Ik wens u daarom in goede gezondheid:

  • De vrucht Geloof, als je gelooft kun je de wereld aan
  • Ik wens u de vrucht Vreugde, dat is iets wat we met elkaar kunnen delen
  • Ik wens u de vrucht Vrede, probeer die te bewaren zolang het van u afhangt
  • Ik wens u de vrucht Geduld, een eigenschap die wellicht moeite kost
  • Ik wens u de vrucht Vriendelijkheid, dat kost niets. Wie goed doet, goed ontmoet
  • Ik wens u de vrucht Goedheid, dat is wat je aan je naaste kan betonen
  • Ik wens u de vrucht Zachtmoedigheid, daar word je een beter mens van
  • Ik wens u de vrucht Zelfbeheersing, dat is belangrijk als je met elkaar in gesprek gaat 
  • Ik wens u de vrucht Liefde, De liefde van God, Die liefde voor elkaar en de Liefde betoont aan onze naaste