Van de Voorzitter

Nieuws of overdenking door de voorzitter van de kerkenraad, mevr. Agnes Kappe

Beste gemeenteleden,
De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en ook het kerkenwerk wordt weer volop opgepakt. Ik hoop dat jullie, net als Michel en ik, een heerlijke vakantie hebben gehad en lekker zijn uitgerust. Uiteraard ook fijn voor de kinderen om alle vriendjes en vriendinnetjes weer te zien na de zomerperiode.

Leuk dat de kerkapp in de zomervakantie goed is gebruikt! Mooie vakantiefoto’s kwamen voorbij vanuit de hele wereld, ook leuk voor de thuisblijvers.

In die zomerperiode zijn we tijdens de eredienst een paar keer bij Sassenheim en Warmond te gast geweest en vice versa. Zelf was ik niet bij deze diensten aanwezig maar ik heb vernomen dat het als positief is ervaren. Hoewel het nog even duurt is er al wel besproken om dit in de zomerperiode vaker te gaan doen. Hiermee wordt het contact tussen de kerken gestimuleerd en geïntensiveerd en dat is, ook met het oog op de toekomst, niet verkeerd.

Op zondag 3 september zijn we gestart met het nieuwe seizoen met een startzondag in de Boerhaavetuin. Een event waar een ieder toch elk jaar weer naar uitkijkt, want kerken in de buitenlucht blijft toch hartstikke leuk. Met onze ds. Klip aan het roer van het comité was het weer een andere dienst dan wij gewend zijn. Het was een mooie dienst, met na afloop een gezamenlijke lunch met elkaar.

Dit jaar overigens geen bevestiging of afscheid van ambtsdragers. Met dat laatste ben ik blij, met dat eerste minder. Er zijn nog steeds ambtsdragers nodig om taken te vervullen. Ik denk aan de Diaconale Raad, de Pastorale Raad én het College van Kerkrentmeesters. En hoewel Krista Vliegenthart heeft aangegeven nog 2 jaar als scriba aan te willen blijven (niet uit weelde overigens) zoeken we ook nog steeds iemand voor deze functie!

De kerkenraad is weer gestart op 29 augustus. Daarin stond het onderwerp Veilige Kerk centraal. Samen met de omliggende gemeenten Sassenheim en Warmond is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een concept dat in de kerkenraad besproken is. Het format hiervoor is beschikbaar gesteld door de PKN. Uiteraard wordt u als gemeente op een later tijdstip dit jaar betrokken bij dit belangrijke onderwerp.

Begin oktober zal er weer een gemeenteavond plaatsvinden. U wordt hiervan op de hoogte gehouden middels Kerkbrief en app.

Al met al gaan we met elkaar een mooi seizoen tegemoet, ik kijk er naar uit! We maken ons op voor de zomer!