Van de Voorzitter

Nieuws of overdenking door de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Rob de Bruijn

Beste broeders en zusters,

Ineens staat de vakantieperiode voor de deur en hebben we (als u dit leest) de laatste Kerkenraadsvergadering alweer achter de rug. Even nu een adempauze, voordat we weer vol moed en nieuwe energie aan het nieuwe seizoen beginnen in september.

Voordat het zover is, is het goed om kort achterom te kijken. We hebben, kerkelijk gezien, best wel een roerig jaar achter ons. De kerkvisitatie, wisseling van de voorzitter Kerkenraad, het missen van een volledig College van Kerkrentmeesters, zorgen rondom onze financiële positie, het afnemende kerkbezoek van gemeenteleden die afhaken en eigenlijk niet meer (willen) meeleven. Op de gemeenteochtend van 8 april, maar ook op andere manieren zijn de zorgen om onze gemeente geuit. Dit zowel in e-mails als in persoonlijke gesprekken. De Kerkenraad neemt dit allemaal zeer ter harte en is al enige tijd daarmee aan het werk gegaan. De Kerkenraad hoort wat de gemeente zegt en wat de gemeente wil, maar het vergt veel tijd en inspanning om met elkaar daar goed beleid op te maken. We kunnen gewoon niet alles in één vergadering of gesprek oplossen en met pasklare oplossingen komen. Weest u ervan overtuigd dat we niet stilzitten en dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan het welzijn van onze gemeente.

Er zijn natuurlijk óók positieve zaken, omdat er ook nieuwe ambtsdragers zijn gevonden voor de Diaconie, Pastorale Raad en het CvK. In de dienst van zondag 2 september zullen zij D.V. bevestigd worden. We zullen in diezelfde dienst met dankbaarheid óók afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers. Alle namen zullen op een ander moment aan u bekend worden gemaakt. Verder zijn we natuurlijk blij met alle vrijwilligers die onze gemeente rijk is en die onbaatzuchtig zich gewoon blijven inzetten. Chapeau! 
 
Ja, de vakantieperiode breekt aan. Even los van zaken die “moeten”, even geen vergaderingen, even je hoofd leeg maken en gewoon een avondje thuis chillen met de voeten op de bank en een heerlijke film. Een periode van rust is goed voor een mens. Prediker zegt het zo pakkend in hoofdstuk 3 vers 1 t/m 8. “Voor alles is een tijd”. Overigens om enig misverstand te voorkomen: de kerk is niet met vakantie!
Straks in september gaan we met elkaar weer aan de slag. Er zijn in ieder geval genoeg uitdagingen. Een paar weken geleden hoorde ik een preek van een predikant die zei:
wij zijn geen kerk met een missie. God heeft een missie en zoekt daar een kerk bij”.
 
Doet u mee? 
 
En als u weggaat of thuis blijft alvast een fijne rustperiode gewenst.