Van de Voorzitter

Nieuws of overdenking door de voorzitter van de kerkenraad, mevr. Agnes Kappe

Beste gemeenteleden,

Terwijl ik dit schrijf zit ik achter mijn bureau op kantoor en realiseer mij dat de ochtend sneller is gegaan dan ik dacht. De afgelopen week mochten wij een vloer maken bij een klant, maar ik was er niet zeker van of zij de uitstraling van de vloer mooi zouden vinden die wij hadden gemaakt. Daar kan ik dan wakker van liggen.
In de auto op weg naar deze klant ontvang ik van een bekende een droevig bericht, waarvan ik tranen in mijn ogen krijg. En daarna denk ik: lekker belangrijk Ach, die vloer…het doet er ook niet toe…mijn hart gaat uit naar die bekende. Er zijn simpelweg belangrijker dingen dan een mooie vloer…
Maar geldt dat niet voor veel zaken? Alles valt in het niet als het in je eigen omgeving niet goed gaat met een naaste. Ik kan daar uit eigen ervaring over meepraten, je leert relativeren.

Als gemeente zijn we er voor elkaar. Tenminste, ik hoop dat u en jij daar op een eigen manier invulling aan geven. We kunnen simpelweg niet al die deuren bij elkaar plat lopen, maar ik voel een grote betrokkenheid onderling. Ook de app draagt daar aan bij: geweldig hoe er boodschappenzegels van de supermarkt worden gedoneerd aan een lid die een ander blij wil maken met een pakket…hoe ik op een zondagmorgen bij het koffie drinken met Boaz samen een nieuwe groep aanmaak in de app, waarin we kunnen laten zien waar we mee bezig zijn…er passeerden al wat vakantiekiekjes de revue.

De diaconie organiseerde in februari de eerste Meet & Eat, een simpel concept met een groots effect. Want hoe leuk is het als je dan naast iemand komt te zitten, die eigenlijk niet bij ons kerkt, maar wel behoefte heeft aan een praatje en wat gezelligheid. Mijn avond was daardoor sowieso geslaagd. Ook hier was de betrokkenheid van de gemeenteleden weer te zien: er was soep gekookt en bij het organiseren werden extra handen uit de mouwen gestoken. Het pastoraat was er ook bij betrokken. Als u dit leest heeft de tweede editie inmiddels plaatsgevonden. Maar geen nood, als u wilt aanschuiven kan dat nog in april. Houdt u daarvoor de zondagsbrief, kerkbrief of app in de gaten.

Kortgeleden vierden wij het avondmaal met elkaar. Letterlijk, want ds. Klip vroeg ons in een kring rondom de stoelen te gaan staan. Dat werkte versterkend voor het gevoel dat we het avondmaal met ELKAAR vierden. Met elkaar deelden we brood en wijn. Met een glimlach meende ik vanaf het podium waar ik stond wat kritische blikken te zien (moet dat nu allemaal, wat een gedoe), maar de reacties waren grotendeels positief. Aankomende witte donderdag zal het avondmaal weer in deze setting plaatsvinden. En weet u: het is helemaal niet erg als u het niks vind, dat mag namelijk gewoon ook. Verandering kan soms lastig zijn, zeker als je al zo lang gewend bent om dingen op een bepaalde manier te doen. Een gemeentelid die ik bij de supermarkt sprak, vertelde dat ze het juist heel fijn en laagdrempelig had gevonden. Het gaf haar het gevoel welkom te zijn en er bij te horen. Voorlopig zullen de avondmaal diensten in deze setting plaatsvinden.

Trouwens, de avonddiensten tijdens de aankomende stille week zullen in sommige opzichten ook anders zijn dan u gewend bent nu ds. Klip deze diensten voorgaat. Tijdens de paasnachtdienst zal de partner van ds. Klip, Owe Boersma, voorgaan in onze kerk.

Een andere vorm van “samen” is het onderlinge contact met de PG Sassenheim en PG Warmond. Achter de schermen zijn we er druk mee bezig. Aankomende zomer zullen we van elkaars gastvrijheid gebruik maken door bij elkaar te kerken. Het is soms lastig om in de vakantieperiode predikanten te vinden en zo kunnen we elkaar ondersteunen door daar gezamenlijk in op te trekken. Daarbuiten is het leuk om anderen te ontmoeten, wellicht zijn er voor u al bekende gezichten bij. Daarnaast zijn we druk bezig met het thema: Veilige Kerk. Een veilige kerk lijkt zo vanzelfsprekend maar ongewenste situaties komen helaas ook in kerken voor. Graag zouden wij vertrouwenspersonen willen aanstellen. Niet omdat er binnen de gemeenten concrete situaties spelen, maar omdat we niet verrast willen worden op een moment dat we met een dergelijke situatie te maken zouden krijgen en wij hiervoor geen beleid hebben. Voor nu zitten we vooral in de bespreekfase en zal er een stappenplan worden gemaakt. Als gemeente zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

Iets heel anders: graag zouden wij de crèche weer nieuw leven in willen blazen. Omdat er lange tijd geen allerkleinsten waren is het opgeschort, maar de vraag is er weer. Ik vraag je langs deze weg jezelf op te geven als leiding en contactpersoon. Even verderop in deze kerkbrief treft u ook een stukje hierover van Dorine de Jong. We hopen op enthousiaste aanmeldingen!

Ook een nieuwe scriba staat nog steeds hoog op het lijstje. Krista gaat er in september mee stoppen en ik zie graag een nieuwe enthousiasteling om deze taak op zich te nemen! Meer informatie over de inhoud van het werk als scriba kan uiteraard via Krista of mijzelf. Schiet ons aan na de dienst of stuur een berichtje naar voorzitter@kleinekerk.nl of scriba@kleinekerk.nl.