Van de Voorzitter

Nieuws of overdenking door de voorzitter van de kerkenraad, mevr. Agnes Kappe

Beste gemeenteleden,
De Kleine Kerk op de kaart zetten, dat is een belangrijke pijler dit jaar.
Onszelf als christelijke gemeente laten zien aan Voorhout en Teylingen, zodat mensen weten dat ze welkom bij ons zijn. Onze kerk-app is succesvol en ik geniet altijd van de leuke berichten die erop verschijnen. Dit is echter alleen zichtbaar voor de leden, dus naar binnen gekeerd. Daar is niks mis mee, maar die zichtbaarheid naar buiten is evenzo belangrijk.

Letterlijk: op de braderie en de kerstmarkt…misschien nog een actie rond de Pasen. Verder, de website wordt vernieuwd en ook zijn we aan het kijken hoe we social media kunnen inzetten. Daarmee willen we ook jeugd en jongeren bereiken. Doel van dit alles is niet, de kerk vol en de geldstroom omhoog. Het doel is zichtbaarheid en verwelkoming.

In de aankomende weken staat er een gemeenteavond op de planning. In februari komen de vertrouwenspersonen zich voorstellen aan de kerkenraad, dit alles rondom het thema Veilige Kerk waar Erik Hietkamp en ik al eerder over schreven. Tijdens de gemeenteavond zullen de vertrouwenspersonen ook kennis met jullie komen maken. Hoe ziet een veilige kerk er uit? Wat moet je daarvoor doen? Deze vragen komen aan bod tijdens de avond. Een veilige kerk is belangrijk, kijkend naar het verleden, en is nog belangrijker met het oog op de toekomst.
Hou de app in de gaten voor de datum, deze zal naar alle waarschijnlijkheid in maart plaatsvinden.

Vanaf 28 januari startte iets nieuws; wandelen vóór de dienst. Tijdens startzondag werd het tijdens de dienst gedaan en nu hebben we het ervoor gedaan. Op 28 januari was er een Huub Oosterhuisdienst. Voorafgaand aan de dienst verzamelden de wandelaars om 09.00 bij de kerk waar een psalm van Huub Oosterhuis werd uitgereikt. In groepjes van 2/3 personen wandelden we een route van ongeveer een half uur via het sportpark. Tussen 09.30/09.45 was er voor de wandelaars gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in De Verdieping en aansluitend gingen we naar de dienst.

Met een hartelijke groet,
Agnes Kappe