Van de Voorzitter

Nieuws of overdenking door de voorzitter van de kerkenraad, mevr. Agnes Kappe

Beste gemeenteleden,

Als u dit stukje leest staan we aan de vooravond van een belangrijke gemeenteavond. Namelijk een avond die in het teken van beroeping zal staan. U heeft de uitnodiging al gezien via uw mail, de zondagsbrief, de website en het is afgekondigd in de kerk. Ik hoop van harte op een grote opkomst, want uw stem is belangrijk. Door een aantal van u ben ik benaderd met de vraag waarom de gemeente een stem mag uitbrengen en ik leg het u hier graag uit.

In de kerkorde staat dat de verkiezing van een predikant plaats vindt door de stemgerechtigde leden van de gemeente. In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigde leden kan - met medewerking én goedkeuring van het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering - de predikant worden verkozen door de kerkenraad. Omdat het BMCV pas half december weer vergadert is er waarschijnlijk pas eind van het jaar (wellicht nieuwe jaar) goedkeuring en dat is niet wenselijk. Maar ook in de situatie waarin de KR de predikant verkiest, is zij verplicht een gemeenteavond te organiseren om de gemeente hiervan op de hoogte te stellen en moet zij de gemeente ook horen. De beroepingsgids heeft het zelfs over een uitgebreide consultatie.
Maar wat betekent het nu eigenlijk, uw stem uitbrengen. Die scheidslijn is dun. Het is immers niet de bedoeling om het werk van de beroepingscommissie overnieuw te doen. Daar heeft u uw vertrouwen al aan gegeven bij de samenstelling van deze commissie, aangezien er geen bezwaren zijn binnengekomen toen hun namen zijn genoemd in de kerk. U stemt of u zich kunt vinden in de motivatie van de predikant én dat u zich kunt vinden in de beroeping van de voorgedragen predikant. Als u uw stem wilt uitbrengen is het belangrijk om in de kerk aanwezig te zijn. Om te controleren of u stemgerechtigd bent, is het noodzakelijk u aan te melden. Dat kan via de website onder het kopje 17 november gemeenteavond, of door een mailtje te sturen naar cvk@kleinekerk.nl. Wij hopen op een grote opkomst! Zie verder elders in deze Kerkbrief de uitnodiging voor de gemeenteavond.

Hoe wij als kleine kerk groots kunnen zijn heeft Allerzielen in het Licht maar weer bewezen. En hoewel het dan niet om ons draait, maar om het herdenken van dierbare overledenen, mochten wij toch zo’n 150 bezoekers welkom heten in onze kerk, waar men aan de paaskaars een lichtje kon ontsteken. De vrijwilligers merken elk jaar een toenemend aantal bezoekers, waaruit blijkt dat dit evenement steeds meer bij onze eigen gemeente gaat leven. Onze begraafplaats is sfeervol verlicht en bij elk graf is een waxinelichtje geplaatst. In de kerk speelt Kees Jan Visser op de piano. Deze setting ontroert en emotioneert, waarbij liefdevol aan overleden dierbaren wordt gedacht. Vanaf deze plek een heel hartelijk dank aan Jan, Ineke, Reina, Kees, Kees Jan, Hanny en Teun die zich weer volop hebben ingezet voor onze gemeente!

Nog even en dan is het weer kerst en staan er mooie diensten en activiteiten op het programma, onder andere

  • Op 11 december staan wij op de Voorhoutse kerstmarkt om aandacht te vragen voor onze kerk én de aankomende kerstdiensten;
  • Op 18 december is er een kerst sing-in georganiseerd door onze diaconie. Vergeet niet om hen uw favoriete kerstliederen top 5 door te geven!
Vindt u het fijn om op projectbasis eens te helpen als dat nodig is? Meld u dan aan! We zullen u echt niet in een verkleedpak met flyers door de Herenstraat sturen, maar soms zijn extra organiserende handjes gewoon heel fijn en praktisch. Spreek een kerkenraadslid aan, of neem gewoon contact met mij op via voorzitter@kleinekerk.nl of 06-13911515. Een mooi voorbeeld is dat de diaconie mag rekenen op een paar gemeenteleden die helpen bij het opzetten van acties en dergelijke. Ik zeg het maar even…

De kleine kerk-app is een buitengewoon succes! Ontzettend leuk dat gemeenteleden deze app goed weten te vinden door het delen van nieuws, foto’s en gedachten naar aanleiding van diensten. Ook de groep jeugdwerkers zien we wekelijks terug met foto’s en filmpjes waarin ze laten weten hoe hun zondagochtend is verlopen. Heeft u de app nog niet gedownload? Dan spoor ik u aan om het te doen en om hulp te vragen als het niet lukt. We zijn er tenslotte om elkaar te helpen.