Jaarrekeningen 2019 College van Kerkrentmeesters en Diaconie beschikbaar

De jaarrekeningen 2019 van onze kerkelijke gemeente (College van Kerkrentmeesters) en de Diaconie zullen in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering worden besproken en hopelijk ook vastgesteld. De kerkenraad stelt u voorafgaand daaraan in de gelegenheid eventuele vragen te stellen en uw mening over de jaarrekeningen te geven. Inzage in de jaarrekeningen is te verkrijgen via een email aan peterb@kleinekerk.nl (Peter Boers, CVK voorzitter) en/of willemiekh@kleinekerk.nl (Willemiek den Haan, penningmeester Diaconie). Hierbij graag uw telefoonnummer vermelden zodat zo nodig contact met u kan worden opgenomen.
Eventuele op/aanmerkingen gelieve u uiterlijk 25 mei a.s. aan de scriba (scriba@kleinkerk.nl)  kenbaar te maken met een kopie aan peterb@kleinekerk.nl danwel willemiekh@kleinekerk.nl

Nadat de jaarrekeningen door de kerkenraad zijn vastgesteld zullen deze, zoals gebruikelijk, in de kerkbrief worden gepubliceerd en op onze website geplaatst.