• Collecte COVID-19 Worldvision

Collecte COVID-19 Worldvision

Samen tegen Corona
Het is onze ergste nachtmerrie dat het virus uitbreekt in sloppenwijken en vluchtelingenkampen. Social distancing is niet mogelijk als je hutje mutje bij elkaar woont. Sanitair wordt door veel mensen gedeeld en er is dus zeer gebrekkige hygiëne. Inkomsten vallen weg als je niet meer je huis uit mag. En zonder geld, geen eten. De veilige plek van school valt weg. Kortom... de impact voor kinderen die toch al zo kwetsbaar zijn, is enorm! Alleen samen kunnen we kwetsbare kinderen en gezinnen beschermen tegen corona.

Hulp voor kwetsbare kinderen
Voro het eerst in onze 70-jarige geschiedenis richten we al onze aandacht in ol onze projectlanden op noodhulp, met als doel om steun te bieden aan de meest kwetsbare mensen in de strijd tegen dit dodelijke virus en de nasleep ervan. Onze aanpak richt zich op 3 gebieden:
- Voorkomen van verspreiding van het virus - water, sanitatie en hygiëne, voorlichting over gezondheid
- Gezondheidszorg ondersteunen - beschermende materialen en training voor zorgverleners
- Voorzien in basale behoeften van kwetsbare kindereen - eten, onderwijs, psychosociale ondersteuning

Helpt u mee?