Hulp slachtoffers Beiroet

De Kleine Kerk leeft mee met de slachtoffers van de ramp in Beiroet. We hebben een bijdrage overgemaakt voor de noodhulp naar Kerk in Actie.
Mocht u ook geld over willen maken? Hieronder staat de benodigde informatie:
Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Hulp slachtoffers Beiroet.