Financieel Portaal

Aan onze website is een Financieel Portaal gekoppeld. Via dit portaal kunnen financiële transacties binnen onze Protestantse Gemeente Voorhout worden afgewikkeld. We gebruiken dit voor de financiële afwikkeling van de actie Kerkbalans, het bestellen van collectebonnen en het doen van giften. Naast algemene giften kunnen ook voor meer specifieke doeleinden (voor nadere toelichting zie Diaconie) giften via dit portaal worden gedaan. Hierbij vindt u de links om direct giften over te maken of collectebonnen te bestellen via het Financieel Portaal van de Kleine Kerk:

- Algemene gift aan de Kleine Kerk
- Gift Diaconale Project Red een Kind
- Bestellen Collectebonnen
- Financieel Portaal Kleine Kerk