D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

In de katern Beleid en visie op onze website wordt ingegaan op het meer op onze gemeente en de diaconie toegespitste beleid.