home
  • "We hebben als kerk iets heel bijzonders te bieden"

  • “God is de bron van alle blijdschap, vrede, kleur en liefde. Dat moeten we als Kerk veel meer durven laten zien." - Joep van den Berg, Predikant

  • "God stelt elk van ons een individuele vraag: “Wat moet tot uitdrukking komen door jouw leven?” "