Sitemap De Kleine Kerk


Contact

Welkom

 • Het geloof leeft, ook in 2019!
 • 24 maart - Zondag Oculi (Mijn ogen zijn bestendig op u)
 • Nieuws
 • Van de Predikant
 • Van de Voorzitter
 • Actie Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk
 • Adres Kerk en Kerkelijk Centrum
 • Contact
 • 29 maart Solidariteitsmaaltijd
 • Leerhuis 18 maart, 1 en 25 april
   

  Kleine Kerk

 • Over de Kleine Kerk
 • Protestantse Gemeente Voorhout
 • Locatie: De Kleine Kerk
 • Locatie: De Verdieping
 • Locatie: Boerhaavehuis
 • Kerkbrief
 • Kerkdiensten
 • Predikant
 • Adressen Contactpersonen
 • Mijnkerk.nl
   

  Organisatie

 • Kerkenraad en Moderamen
 • Organogram
 • Beleid en Visie
 • Pastorale Raad
 • Wijkindeling Pastorale Raad
 • Scribaat en Kerkelijk Bureau
 • Kerkrentmeesters
 • Diaconie
 • Jeugdraad
 • Commissie Kerk en Israël
 • Nieuws per mail
   

  Jeugd

 • Kerk Ben Je Zelf
 • Jeugdkerk
 • Rock Solid
 • Jeugdouderlingen
 • Kinderen t/m groep 6
   

  Zondag

 • Erediensten
 • Zondagsbrief
 • Vervoer naar de kerk
 • Eredienst beluisteren via de Kerkomroep
 • Nieuws per mail
 • Kindercrèche
 • Kindernevendienst
 • Bloemengroeten
 • Collecten
 • Kinderdiensten
 • Koffie Drinken
 • Schoolgezinsdiensten
   

  Activiteiten

 • Catechese
 • Kring Zoektocht
 • Koffieochtenden
 • De Protestantse Vrouwendienst van Voorhout
 • Stichting Het Boerhaavehuis
 • Nederlands Bijbelgenootschap
 • Nieuws per mail
 • Op reis naar Israël
 • Gemeente Ochtend 6 januari 2019
 • 29 maart Solidariteitsmaaltijd
 • Leerhuis 18 maart, 1 en 25 april
   

  Agenda

 • 24 maart - Zondag Oculi (Mijn ogen zijn bestendig op u)
 • 31 maart - Zondag Laetare (Verheug U)
 • 7 april - Zondag Judica (Doe mij recht)
 • 14 april - Palmzondag
 • Vergadering Kerkenraad
 • Moderamen
 • Kring Zoektocht
 • Jeugdkerk
 • Rock Solid
 • 29 maart Solidariteitsmaaltijd
 • Leerhuis 18 maart, 1 en 25 april
   

  Financieel

 • Financieel Portaal
 • Actie Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk
 • Periodieke schenking en de fiscus
 • Collectebonnen
   

  ANBI

 • A. Algemene gegevens
 • B. Samenstelling bestuur
 • C. Doelstelling / visie
 • D. Beleidsplan
 • E. Beloningsbeleid
 • F. Verslag activiteiten
 • G. Voorgenomen bestedingen
 • H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
   

  Archief

 • "Oud nieuws"
 • Opbrengst Fietsenactie Diaconie
 • Persbericht:  Resultaat boven verwachting DRIE FIETSEN VOOR STICHTING EXODUS
   
  Privacystatement/AVG