Sitemap De Kleine Kerk


Contact

Welkom

 • Nieuws
 • 14 juli - 4e Zondag van de Zomer
 • 20 juli - Soep en Gezelligheid
 • 21 juli - 5e Zondag van de Zomer
 • Van de Voorzitter
 • Van de Predikant
 • Veilige Kerk
 • Onze eigen kerk-app!
 • Kerkdiensten via YouTube
 • Het geloof leeft, ook in 2024!
 • Adres Kerk en Kerkelijk Centrum
 • Contact
 •  

  Kleine Kerk

 • Over de Kleine Kerk
 • Protestantse Gemeente Voorhout
 • Stichting Vrienden van de Kleine Kerk
 • Locatie: De Kleine Kerk
 • Locatie: De Verdieping
 • Locatie: Boerhaavehuis
 • Kerkbrief
 • Kerkdiensten
 • Adressen Contactpersonen
 • Mijnkerk.nl
 • Onze eigen kerk-app!
 •  

  Organisatie

 • Kerkenraad en Moderamen
 • Organogram
 • Beleid en Visie
 • Veilige Kerk
 • Pastorale Raad
 • Wijkindeling Pastorale Raad
 • Scribaat en Kerkelijk Bureau
 • Kerkrentmeesters
 • Diaconie
 • Jeugdraad
 •  

  Jeugd

 • Kerk Ben Je Zelf
 • Jeugdouderlingen
 • Kinderen t/m groep 6
 •  

  Zondag

 • Erediensten
 • Vervoer naar de kerk
 • Kindernevendienst
 • Bloemengroeten
 • Collecten
 • Kinderdiensten
 • Koffie Drinken
 • Geen crèche
 • Schoolgezinsdiensten
 •  

  Activiteiten

 • Koffieochtenden
 • De Protestantse Vrouwendienst van Voorhout
 • Stichting Het Boerhaavehuis
 • Update De Paraplu in de Herenstraat
 •  

  Agenda

 • 14 juli - 4e Zondag van de Zomer
 • 20 juli - Soep en Gezelligheid
 • 21 juli - 5e Zondag van de Zomer
 • 28 juli - 6e Zondag van de Zomer
 • 4 augustus - 7e Zondag van de Zomer
 • 11 augustus - 8e Zondag van de Zomer
 • 18 augustus - 9e Zondag van de Zomer
 • 25 augustus - 10e Zondag van de Zomer
 • 1 september - 11e Zondag van de Zomer
 •  

  Financieel

 • Financieel Portaal
 • Periodieke schenking en de fiscus
 • Collectebonnen
 •  

  ANBI

 • A. Algemene gegevens
 • B. Samenstelling bestuur
 • C. Doelstelling / visie
 • D. Beleidsplan
 • E. Beloningsbeleid
 • F. Verslag activiteiten
 • G. Voorgenomen bestedingen
 • H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
 •  

  Archief

 • "Oud nieuws"
 •  

  Communicatiecommissie

 • Communicatiecommissie
 •  
 • Privacystatement/AVG