Sitemap De Kleine Kerk


Contact

Welkom

 • Reserveren Kerkdiensten
 • Nieuws
 • 29 november - 1e Zondag van Advent
 • Adventagenda Kinderkerk
 • 6 december - 2e Zondag van Advent
 • Van de Predikant
 • Van de Voorzitter
 • Digitale collecte nu ook mogelijk
 • Speciaal telefoonnummer Paraplu in onzekere coronatijden
 • Actie Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk
 • Het geloof leeft, ook in 2020!
 • Adres Kerk en Kerkelijk Centrum
 • Contact
 • Adventagenda Kinderkerk
 •  

  Kleine Kerk

 • Over de Kleine Kerk
 • Protestantse Gemeente Voorhout
 • Mededeling begraafplaats Kleine Kerk
 • Locatie: De Kleine Kerk
 • Locatie: De Verdieping
 • Locatie: Boerhaavehuis
 • Kerkbrief
 • Kerkdiensten
 • Predikant
 • Adressen Contactpersonen
 • Mijnkerk.nl
 •  

  Organisatie

 • Kerkenraad en Moderamen
 • Organogram
 • Beleid en Visie
 • Pastorale Raad
 • Wijkindeling Pastorale Raad
 • Scribaat en Kerkelijk Bureau
 • Kerkrentmeesters
 • Diaconie
 • Jeugdraad
 • Nieuws per mail
 •  

  Jeugd

 • Kerk Ben Je Zelf
 • Jeugdouderlingen
 • Kinderen t/m groep 6
 •  

  Zondag

 • Erediensten
 • Zondagsbrief
 • Vervoer naar de kerk
 • Eredienst beluisteren via de Kerkomroep
 • Nieuws per mail
 • Kindercrèche
 • Kindernevendienst
 • Bloemengroeten
 • Collecten
 • Kinderdiensten
 • Koffie Drinken
 • Schoolgezinsdiensten
 •  

  Activiteiten

 • Catechese
 • Koffieochtenden
 • Update pop-up store Paraplu in de Herenstraat
 • De Protestantse Vrouwendienst van Voorhout
 • Stichting Het Boerhaavehuis
 • Nederlands Bijbelgenootschap
 • Nieuws per mail
 •  

  Agenda

 • 29 november - 1e Zondag van Advent
 • Adventagenda Kinderkerk
 • 6 december - 2e Zondag van Advent
 • 13 december - 3e Zondag van Advent
 • Vergadering Kerkenraad
 • Moderamen
 •  

  Financieel

 • Financieel Portaal
 • Periodieke schenking en de fiscus
 • Collectebonnen
 • Actie Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk
 •  

  ANBI

 • A. Algemene gegevens
 • B. Samenstelling bestuur
 • C. Doelstelling / visie
 • D. Beleidsplan
 • E. Beloningsbeleid
 • F. Verslag activiteiten
 • G. Voorgenomen bestedingen
 • H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
 •  

  Archief

 • "Oud nieuws"
 • Opbrengst Fietsenactie Diaconie
 • Persbericht:  Resultaat boven verwachting DRIE FIETSEN VOOR STICHTING EXODUS
 •  

  Communicatiecommissie

 • Communicatiecommissie
 •  
 • Privacystatement/AVG