Sitemap De Kleine Kerk


Contact

Welkom

 • Nieuws
 • 20 april: Meet & Eat
 • 21 april - Zondag Jubilate (Juicht)
 • Van de Predikant
 • Van de Voorzitter
 • Veilige Kerk
 • Onze eigen kerk-app!
 • Kerkdiensten via YouTube
 • Het geloof leeft, ook in 2024!
 • Adres Kerk en Kerkelijk Centrum
 • Contact
 •  

  Kleine Kerk

 • Over de Kleine Kerk
 • Protestantse Gemeente Voorhout
 • Stichting Vrienden van de Kleine Kerk
 • Locatie: De Kleine Kerk
 • Locatie: De Verdieping
 • Locatie: Boerhaavehuis
 • Kerkbrief
 • Kerkdiensten
 • Adressen Contactpersonen
 • Mijnkerk.nl
 • Onze eigen kerk-app!
 •  

  Organisatie

 • Kerkenraad en Moderamen
 • Organogram
 • Beleid en Visie
 • Veilige Kerk
 • Pastorale Raad
 • Wijkindeling Pastorale Raad
 • Scribaat en Kerkelijk Bureau
 • Kerkrentmeesters
 • Diaconie
 • Jeugdraad
 •  

  Jeugd

 • Kerk Ben Je Zelf
 • Jeugdouderlingen
 • Kinderen t/m groep 6
 •  

  Zondag

 • Erediensten
 • Vervoer naar de kerk
 • Kindernevendienst
 • Bloemengroeten
 • Collecten
 • Kinderdiensten
 • Koffie Drinken
 • Geen crèche
 • Schoolgezinsdiensten
 •  

  Activiteiten

 • Koffieochtenden
 • De Protestantse Vrouwendienst van Voorhout
 • Stichting Het Boerhaavehuis
 • Update De Paraplu in de Herenstraat
 •  

  Agenda

 • 20 april: Meet & Eat
 • 21 april - Zondag Jubilate (Juicht)
 • 28 april - Zondag Cantate (Zingt)
 • 5 mei - Zondag Rogate (Bidt)
 •  

  Financieel

 • Financieel Portaal
 • Periodieke schenking en de fiscus
 • Collectebonnen
 •  

  ANBI

 • A. Algemene gegevens
 • B. Samenstelling bestuur
 • C. Doelstelling / visie
 • D. Beleidsplan
 • E. Beloningsbeleid
 • F. Verslag activiteiten
 • G. Voorgenomen bestedingen
 • H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
 •  

  Archief

 • "Oud nieuws"
 •  

  Communicatiecommissie

 • Communicatiecommissie
 •  
 • Privacystatement/AVG